Förbättra cykeltrafiken i Stockholm

Vi vill hjälpa Stockholm kommun att förbättra cykeltrafiken. Med hjälpen av den här bloggen vill vi ta reda på känsliga och fårliga cykelområden runt omkring i kommunen. Med vår egen erfarenhet av cykelbanorna och era kommentarer kommer vi att samla så många fårliga punkter som möjligt, föreslå lösningar och kommunicera resultatet till Stockholm kommun för att förbättra cykelbanors nätverk.

Vi har sett på många bloggar cyklister som klagar på förhållande på vissa cykelbanor. Vi måste gå vidare i tanken och ge verktyg  till dom som bestämmer ändringarna angående cykeltrafik.

Om du känner till ett farligt ställe nånstans i Stockholm, tex på väg till jobbet, lämna en kommentar eller skicka mejl till oss. Du är välkommen att detaljera problemet, bifoga bild om möjligt, och resten tar vi hand om. Vi kommer att informera er regelbundet med utvecklingen och eventuella feedbacks från kommunen.

Alla måste bidra till cykeltrygghet i Stockholm!