Livstids Servicegaranti

Livstids servicegaranti Brompton

Livstids Servicegaranti är en efterjusteringsservice på din Bromptoncykel när den behöver kontroleras, när som helst, hur ofta som helst, så länge du äger cykeln. När du köper en Bromptoncykel ingår livstids servicegaranti enligt nedanstående villkor.

Livstids Servicegaranti får du alltid utan extra kostnad när du köper en Bromptoncykel hos Fix my Bike (gäller från 2013-01-01). I servicen ingår justering av bromsar, växlar, nav, vevlager, styrlager och riktning av hjul. I servicen ingår INTE arbetskostnad  för utbyte eller reparation av slitagedelar (däck, slang, bromsklossar, drivpaket…). Fix my Bike bedömer om delarna är för slitna och behöver bytas. Justering sker inte om delarna är alltför slitna eller om vi anser att cykeln fungerar som den ska.

Livstids Servicegaranti gäller endast cykelns första ägaren. Inköpskvittot uppvisas tillsammans en giltig legitimation när du vill åberopa garantin hos Fix my Bike.

Glöm inte att boka tid när du vill utnyttja din servicegaranti. Under högsäsong (mars till september) kan vi ha väntetid så det är alltid bättre för dig och för oss om du planerar ditt besök mellan oktober och februari. I så fall har du din cykel klar i god tid före cykelsäsongen.